Các bước
Nhận Voucher

Bước 1

TRUY CẬP LINK

Truy cập vào website www.guardian.com.vn
Click vào banner Guardian Awards

Bước 2

CLICK NHẬN VOUCHER

Tại mục “Các thương hiệu vinh doanh
Guardian Awards 2021”

Nhấn vào nút “Nhận Voucher”

Bước 4

NHẬN VOUCHER

Nhận voucher 30k sử dụng tại cửa
hàng Guadian hoặc tại
website www.guardian.com.vn

Bước 3

THÔNG TIN

Để lại thông tin của bạn để
nhận voucher